Det Norske Institutt i Athen
Velkommen til NIA
http://www.norwinst.gr/index.html

© 2015 Det Norske Institutt i Athen

Forelesning ved Avra Sidiropoulou - 2. april, 19:00


Dr. Avra Sidiropoulou, Open University of Cyprus, vil holde en forelesning med titelen: Henrik Ibsen’s and Jon Fosse’s Mental Landscapes: Myth, Allegory and Symbolism in "The Lady from the Sea" and "Someone is Going to Come". Forelesning vil bli holdt ved det Norske institutt, Tsami Karatasou 5 (Koukaki).

Les mer

26. Årsmøte - 16. april kl. 19:00


Det norske institutt i Athen ønsker alle interesserte velkommen til vårt 26. Årsmøte, som skal finne sted torsdag 16. april 2015, kl. 19.00 i Doro Levi-aulaen på Den Italienske Skolen i Athen, Parthenonos 14, Koukaki.

Eksamen i Norsk for internasjonale studenter


Eksamen i trinn 1, 2 og 3, vil bli arrangert av Det norske institutt i Athen i samarbeid med Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, vårsemesteret 2015. Dato for eksamen er 21. mai.
Les mer

Greek Studies On Site


Greek Studies On Site
is a program that offers a series of seminars on Ancient Greek literature and culture. The program will take place in the summer of 2014 in Athens, Greece, in collaboration with the Norwegian Institute at Athens.
Read more

 

Velkommen til Det Norske Institutt i Athen

Det Norske Institutt i Athen Foto: Janne Th. Scheie

Det Norske Institutt i Athen for klassiske studier, arkeologi og kulturhistorie er opprettet av Norges Universitetsråd og drives og finansieres av de fire norske universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim i fellesskap.

Instituttet driver undervisning, forskning, publisering og formidling av gresk kultur, historie, arkeologi og språk for det norske universitetsmiljø. Hovedvekten av Instituttets aktivitet har vært rettet mot den antikke kulturarven, men det mer moderne greske kulturliv er også blant Instituttets arbeidsoppgaver.

Instituttet skal være et ressurs-senter for de norske universitetsmiljøer i Hellas. Instituttet har også som målsetning, i samarbeid med den kgl. norske ambassade i Athen, å være en pådriver for kulturell kontakt mellom Norge og Hellas.

Instituttet spiller en viktig rolle innen forskning, undervisning og publisering, ved å oppnå tillatelser til å utføre forskningsprosjekter. Det har som oppgave å legge forholdene til rette for vitenskapelig diskusjon, utveksling og utdanning.

Instituttet har en fast administrativ stab på tre personer og en åremålsansatt bestyrer fra det norske universitetsmiljø.


Fakta

  • Grunnlagt den 8. mai 1989
  • Drives og finansieres i av universitene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim i fellesskap
  • Feiret 20-årsjubileum i 2009
  • Fire utgravningsprosjekter / feltarbeider i Hellas

Det Norske Institutt i Athen

         
 

5 Tsami Karatasou, GR-117 42 Athens, Greece ~ Tel: +30 210 9231420 ~ Faks: +30 210 9215993 ~ contact@norwinst.gr