Det Norske Institutt i Athen
Velkommen til NIA
http://www.norwinst.gr/index.html

© 2016 Det Norske Institutt i Athen

Det norske instituttet stengt 08.02.2016

Det norske instituttet vil være stengt på mandag, 08.02.2016. Vi åpner igjen på tirsdag, 09.02.2016.

ÅPEN KULTURKVELD


Tirsdag 9. februar kl .18 inviterer vi til tre spennende foredrag i samarbeid med Nansenskolen - Norsk Humanistisk Akademi

Les mer

Eksamen i Norsk for internasjonale studenter


Eksamen i trinn 1, 2 og 3, vil bli arrangert av Det norske institutt i Athen i samarbeid med Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, vårsemesteret 2015. Dato for eksamen er 15. desember, 2015. Søknadsfrist: fredag, 20. november, klokka 16:00.
Les mer

Workshop om Platos Republikk VI


En workshop om Platos Republikk VI er organisert av Det norske institutt i Athen 17.-19. desember 2015. Denne hendelsen er lukket for publikum.

Program

Workshop "The Theory of Museology: Main Schools of Thought 1960-2000"


En lukket workshop med titelen "The Theory of Museology: Main Schools of Thought 1960-2000" er organisert av Det norske institutt i Athen, 7.-8. desember 2015.

Internasjonal konferanse: "Sinews of Empire: Networks and Regional Interaction in the Roman Near East and Beyond"


"Sinews of Empire: Networks and Regional Interaction in the Roman Near East and Beyond," internasjonal konferanse ble arrangert på Det norske institutt i Athen, 2-4. desember 2015. Konferansen var en del av prosjektet "Mechanisms of cross-cultural interaction: networks in the Roman Near East," av Universitetet i Bergen, støttet av Forskningsrådet.

Forelesning ved Marianne Hem Eriksen, 12. november, 19:00


Dr. Marianne Hem Eriksen (Universitetet i Oslo) vil holde en forelesning med titelen: Viking Foodways: Consumption, Space, and the Household in Norway, c. 550-1050 CE. Forelesning vil bli holdt ved det Norske Institutt, torsdag den 12. november, klokka 19:00.

Les mer

Forelesning ved Christos Koutsothanasis - 7. mai, klokka 19:00


Christos Koutsothanasis, Gresk Kulturdepartementet, vil holde en forelesning med titelen: Protecting Cultural Heritage from Looting and Illicit Trafficking: The Case of Greece. Forelesningen vil bli holdt ved det Norske institutt, torsdag den 7. mai, klokka 19:00.

Les mer

Forelesning ved Panos Dimas på UiO

Prof. Panos Dimas (bestyrer av NIA) vil holde en forelesning om GC I.2 på UiO, 30. oktober.

Forelesning ved Christopher Prescott - 21. september, kl. 19:00


Professor Christopher Prescott, UiO, vil holde en forelesning med titelen: Excavations in Skrivarhelleren in Sogn (Norway) – challenging notions of center and periphery in Scandinavia. Forelesningen vil bli holdt ved det Norske institutt, mandag den 21. september, klokka 19:00.

Les mer

26. Årsmøte - 16. april kl. 19:00


Det norske institutt i Athen ønsker alle interesserte velkommen til vårt 26. Årsmøte, som skal finne sted torsdag 16. april 2015, kl. 19.00 i Doro Levi-aulaen på Den Italienske Skolen i Athen, Parthenonos 14, Koukaki.

Forelesning ved Avra Sidiropoulou - 2. april, 19:00


Dr. Avra Sidiropoulou, Open University of Cyprus, vil holde en forelesning med titelen: Henrik Ibsen’s and Jon Fosse’s Mental Landscapes: Myth, Allegory and Symbolism in "The Lady from the Sea" and "Someone is Going to Come". Forelesning vil bli holdt ved det Norske institutt, Tsami Karatasou 5 (Koukaki).

Les mer

Forelesning ved Ingvar Mæhle - 20. mars, 19:00


Prof. Ingvar Mæhle, Universitetet i Bergen, vil holde en forelesning med titelen: Patronage in Ancient Sparta. Forelesningen vil bli holdt ved det Norske institutt, Tsami Karatasou 5 (Koukaki).

Les mer 

Forelesning ved Maria Chidiroglou - 27. februar, 19:00


Dr. Maria Chidiroglou, National Archaeological Museum at Athens, vil holde en forelesning med titelen: Artefacts from Euboea in the National Archaeological Museum at Athens: An Exploration of the Early Excavation Finds Per Context. Forelesningen vil bli holdt ved det Norske Institutt, Tsami Karatasou 5 (koukaki).

Les mer

Forelesning ved Efi Oikonomou, 18. desember, 19:00


Dr. Efi Oikonomou, National Archaeological Museum at Athens, vil holde en forelesning med titelen: Reflections on the Iconography of Burial Monuments of Ancient Macedonia. Forelesningen vil bli holdt ved det Norske institutt, torsdag den 18. desember, klokka 19:00.

Les mer

Greek Studies On Site


Greek Studies On Site
is a program that offers a series of seminars on Ancient Greek literature and culture. The program will take place in the summer of 2015 in Athens, Greece, in collaboration with the Norwegian Institute at Athens.
Read more

 

Velkommen til Det Norske Institutt i Athen

Det Norske Institutt i Athen Foto: Janne Th. Scheie

Det Norske Institutt i Athen for klassiske studier, arkeologi og kulturhistorie er opprettet av Norges Universitetsråd og drives og finansieres av de fire norske universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim i fellesskap.

Instituttet driver undervisning, forskning, publisering og formidling av gresk kultur, historie, arkeologi og språk for det norske universitetsmiljø. Hovedvekten av Instituttets aktivitet har vært rettet mot den antikke kulturarven, men det mer moderne greske kulturliv er også blant Instituttets arbeidsoppgaver.

Instituttet skal være et ressurs-senter for de norske universitetsmiljøer i Hellas. Instituttet har også som målsetning, i samarbeid med den kgl. norske ambassade i Athen, å være en pådriver for kulturell kontakt mellom Norge og Hellas.

Instituttet spiller en viktig rolle innen forskning, undervisning og publisering, ved å oppnå tillatelser til å utføre forskningsprosjekter. Det har som oppgave å legge forholdene til rette for vitenskapelig diskusjon, utveksling og utdanning.

Instituttet har en fast administrativ stab på tre personer og en åremålsansatt bestyrer fra det norske universitetsmiljø.


Fakta

  • Grunnlagt den 8. mai 1989
  • Drives og finansieres i av universitene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim i fellesskap
  • Feiret 20-årsjubileum i 2009
  • Fire utgravningsprosjekter / feltarbeider i Hellas
 

5 Tsami Karatasou, GR-117 42 Athens, Greece ~ Tel: +30 210 9231420 ~ Faks: +30 210 9215993 ~ contact@norwinst.gr